Domov

Slovensko ako člen EÚ a Schengenu vytvára vhodné podmienky na investovanie v stredoeurópskom priestore. Jeho geografická poloha, politická stabilita a ekonomický rast v regióne, predurčuje Slovensko k vytváraniu vhodných investičných príležitostí pre zahraničných partnerov. Okrem týchto atribútov Slovensko disponuje kvalifikovanou pracovnou silou s vysokou produktivitou práce.
Slovak Invest reprezentuje skupinu slovenských a českých spoločností, ktoré podporujú cezhraničnú spoluprácu hlavne s Ukrajinou, Ruskom a štátmi SNŠ. Spolu s našimi partnermi poskytujeme širokú škálu služieb.

Slovak Invest svojou činnosťou napomáha k rozvoju obchodných, kultúrnych a sociálnych aktivít medzi Slovenskou republikou a krajinami východnej Európy
Úlohou Asociácie Slovak Invest je napomáhať investorom pri uplatnení sa na trhu, rozvoju pracovných príležitostí, ľudských zdrojov, vzdelávania a takisto k rozvoju turizmu. V prípade, že hľadáte partnerov v oblasti investícií, obchodu, turizmu a kultúry je Asociácia Slovak Invest pre Vás tým správnym partnerom.

UA

Uzhorod 88000 Koshytska st 7 (Košická)
tel/fax: +38 031 261 9 938
mob.: +38 050 372 0 327

SR

Malacky 901 01 Malé nám. 9
tel/fax: +421 34 778 7 083
mob.: +421 902 555 108

ČR

Praha 187 00 Pobřežní 74
tel.: +420 605 760 964
mob.: +420 731 933 314